Địa chỉ bãi xe

Bãi xe: 72 Xa lộ Hà Nội, Ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương