Hỗ trợ trả góp

Những năm gần đây, mức độ tiêu thụ của thị trường xe cơ giới không ngừng gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng của doanh nghiệp.
Các kênh hỗ trợ vốn theo đó cũng hoạt động sôi nổi hơn, bên cạnh thông qua các ngân hàng, công ty tài chính và cả công ty cho thuê tài chính.

Các tổ chức tài chính này thông thường sau khi tiếp cận tư vấn hỗ trợ cho khách hàng họ sẽ trực tiếp thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp.
Một trong những cách tiếp cận của các công ty tài chính chính thường là thông qua sự giới thiệu của các nhà phân phối. 

Cơ Giới Vĩnh Hưng liên kết với Công ty Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Chailease với mong muốn khách hàng có thể mua xe với hình thức trả góp góp phần đem lại sự thuận tiện cho quý khách. Xin vui lòng xem thêm hướng dẫn tại đây Click vào đây