Giới thiệu

  • Cty TNHH TM - DV Vĩnh Hưng Phát / Cty TNHH Vĩnh Hưng Thịnh

  • Địa chỉ: 35/11 Xa lộ Hà Nội, Ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Bãi xe: Cơ Giới Vĩnh Hưng ,Ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An Tỉnh Bình Dương
  • TEL: (+84) 06503 749 506
  • FAX: (+84) 0650.3774396
  • Điện thoại: (+84) 0941397939
  • Email: info.cogioivinhhung@gmail.com
  • Webite: www.vinhhungphat.com - www.vinhhungthinh.com