Giới thiệu

  • Cty TNHH TM Cơ Giới Vĩnh Hưng

  • Địa chỉ: 72 Xa lộ Hà Nội, Ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Bãi xe: Cơ Giới Vĩnh Hưng ,Ấp Ngãi Thắng, Xã Bình Thắng, Thành Phố Dĩ An Tỉnh Bình Dương
  • TEL: 0903900294
  • FAX:
  • Điện thoại: (+84) 0941397939
  • Email: cogioivinhhung@gmail.com
  • Webite: www.vinhhungphat.com -